Karta postaci 7th Sea by Sebko

Nowa karta postaci do 7th Sea wreszcie przygotowana. Rzućcie okiem i pomóżcie rozwinąć pomysł. Karta mieści więcej informacji i ciaśniej niż ta podręcznikowa. Ma wyraźnie wydzieloną sekcję Szermierczą/Czarnoksięską, Obronę i Zdrowie oraz Umiejętności bohatera. Z dodatków jest krótka lista ratunkowa z numerami stron do ważnych rozdziałów (mechanicznie) w Podręczniku Gracza. Czego chcieć więcej? Czekam na…